ค้นหาข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและจัดรายการออนไลน์งานประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างผลิตคลิปสั้นสรุปกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Side Event) สัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสถานที่ และงานให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซต์นิทรรศการ พลังพลเมืองตื่นรู้...สู้วิกฤติสุขภาพ งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวิดีทัศน์รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่กำหนดให้ต้องรายงานในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบันทึกภาพวิดีโอและถ่ายทอดสดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Side Event) สัปดาห์สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบงานสื่อสาร งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมกระตุ้นพื้นที่สาธารณะสีเขียวคลองสาน ด้วยกระบวนการ มีส่วนร่วม (POP-UP PARKคลองสาน) ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์พื้นที่ว่าง เชื่อมย่าน ผสานผู้คน สู่เมืองสุขภาวะที่ยั่งยืน” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริหารจัดการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่13 พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)