การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

  • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

    • by admin - Thu, 04/04/2019 - 13:20
    14 กุมภาพันธ์ 62 สช.จัดงานประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2562 โดยมี นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ส่งเสริมคุณธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2562 ภายใต้แนวคิด “สช.สุจริต โปร่งใส ทันสมัย มีส่วนร่วม” ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังร่วมกันจาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ร่วมกันสะท้อนมุมมองวิสัยทัศน์ต่อการขับเคลื่อนองค์กรธรรมาภิบาล อีกทั้งภายในงานยังมีให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการดำเนินงาน ITA ปี 2562 ตามกรอบการประเมินใหม่อีกด้วย ณ ห้องประชุมสานใจ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ    อ่านเพิ่มเติม