ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน

ผู้แต่ง : นายแพทย์ประเวศ วะสี
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/7534
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ