ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว

URL: 
https://www.facebook.com/sem100lib/
ชื่อหน่วยงาน: 
ห้องสมุด ๑๐๐ ปี เสม พริ้งพวงแก้ว
ที่ตั้งหน่วยงาน: 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 1 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ: 
0-2832-9252-53