หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย

URL: 
http://www.naph.or.th
ชื่อหน่วยงาน: 
หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สุขภาพไทย
ที่ตั้งหน่วยงาน: 
ชั้น 3 (อาคาร 10 ชั้น) สถาบันบำราศนราดูร 26/146 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เบอร์ติดต่อ: 
0-2951-1009