สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

URL: 
https://www.nationalhealth.or.th
ชื่อหน่วยงาน: 
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)
ที่ตั้งหน่วยงาน: 
ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์: 02-832-9000 แฟกซ์: 02-832-9001-2
เบอร์ติดต่อ: 
02-832-9000