แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
82% (55 โหวต)
2 = พึงพอใจ
12% (8 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
6% (4 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 67