แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
82% (98 โหวต)
2 = พึงพอใจ
13% (16 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
5% (6 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 120