แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
78% (29 โหวต)
2 = พึงพอใจ
16% (6 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
5% (2 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 37