แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
81% (99 โหวต)
2 = พึงพอใจ
14% (17 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
5% (6 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 122