แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
76% (103 โหวต)
2 = พึงพอใจ
17% (23 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
7% (9 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 135