แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
78% (100 โหวต)
2 = พึงพอใจ
16% (21 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
6% (8 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 129