แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
85% (96 โหวต)
2 = พึงพอใจ
10% (11 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
5% (6 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 113