แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
80% (36 โหวต)
2 = พึงพอใจ
13% (6 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
7% (3 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 45