แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
83% (63 โหวต)
2 = พึงพอใจ
11% (8 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
7% (5 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 76