แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
77% (27 โหวต)
2 = พึงพอใจ
17% (6 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
6% (2 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 35