แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
77% (103 โหวต)
2 = พึงพอใจ
17% (23 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
6% (8 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 134