แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์ฯ

1 = พึงพอใจมาก
77% (24 โหวต)
2 = พึงพอใจ
16% (5 โหวต)
3 = ควรปรับปรุง
6% (2 โหวต)
ผลโหวตทั้งหมด: 31