(ร่าง) กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติ

ผู้แต่ง :  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2437  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/b3559.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ