จากชีวิตทำงานถึงเชิงตะกอน : ปฏิทินชีวิตของคนไทยที่ร่วมกำหนดเอง