แนวทางรวมพลัง พลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด-19 ระลอกใหม่ สังคมหนึ่งเดียว