รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัย COVID-19 6 กรณี บันทึกนวัตกรรม เผชิญวิกฤตโควิด 19 ของสัมคมไทย