“โควิด-19” ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ

ไวรัสโควิด-19 ( SARS-CoV-2) เป็นเพียงสารพันธุกรรมที่มีเกราะหุ้ม ซึ่งถูกทำ ลายได้ง่ายด้วย สบู่ แสงแดด ความร้อนไม่สามารถเคลื่อนที่เองได้ ไม่สามารถแบ่งตัวเมื่ออยู่นอกเซลล์ และไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายของคนได้หากคนไม่นำ เข้าไป แต่กลับสามารถก่อโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก การควบคุมและป้องกันโควิด-19 อยู่ที่การปฏิบัติตัวในการป้องกันการรับเชื้อของทุกคน

ชื่อผู้แต่ง: 
สยมพร ศิรินาวิน
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2563
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
“โควิด-19” ความรู้ สู่ปัญญา พัฒนาการปฏิบัติ ; ความรู้ สู่ปัญญา
วันที่เผยแพร่: 
Monday, December 14, 2020