ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.40 เรื่อง อย่าเพิ่งขุดขอดูก่อน