การสังเคราะห์สถานการณ์และข้อเสนอ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงนโยบาย..

ชื่อผู้แต่ง: 
รองศาสตราจารย์ ร.อ.หญิง ดร. ศิริพันธุ์ สาสัตย์; นพ.ถาวร สกุลพาณิชย์;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2563
คำค้น: 
การสังเคราะห์สถานการณ์และข้อเสนอ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ “ประเด็นสุขภาวะกับสังคมสูงวัย” ; ประเด็นสุขภาวะกับสังคมสูงวัย
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, November 25, 2020