การทบทวนข้อมูลทางวิชาการและข้อเสนอในการพัฒนา และขับเคลื่อนเชิงนโยบาย..“ประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคมและการพึ่งพาจัดการตนเอง” 

ชื่อผู้แต่ง: 
ผศ. ชล บุนนาค;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2563
คำค้น: 
การทบทวนข้อมูลทางวิชาการเพื่อสังเคราะห์สถานการณ์และข้อเสนอในการพัฒนา และขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ “ประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคมและการพึ่งพาจัดการตนเอง” ; การเสริมสร้างพลังทางสังคมและการพึ่งพาจัดการตนเอง
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, November 25, 2020