รายงานการศึกษาทบทวนข้อมูลทางวิชาการเพื่อสังเคราะห์สถานการณ์และข้อเสนอ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ “ประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพ”

รายงานการศึกษาทบทวนข้อมูลทางวิชาการเพื่อสังเคราะห์สถานการณ์และข้อเสนอ ในการพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์   “ประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพ” 

โดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 

ชื่อผู้แต่ง: 
เขียน รวบรวม และวิเคราะห์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมา สตะเวทิน
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2563
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
ข้อมูลทางวิชาการ , การพัฒนาและขับเคลื่อนเชิงนโยบายของประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์ ,ประเด็นความรอบรู้ด้านสุขภาพ
วันที่เผยแพร่: 
Wednesday, November 18, 2020