10 ปี บทเรียนสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์

ขบวนการผลักดันให้เกิด "ประชาคมเมืองนครสวรรค์" นั้นเริ่มต้นอย่างจริงจัง หลังจากการจัดเวทีสมันา" แผนฯ 8 แผนสร้างประชาคมจังหวัด...จริงหรือทำเมืองไทยให้น่าอยู่และยั่งยืน" เมื่อวันที่14-15 กันยายน พ.ศ. 2539

 
ชื่อผู้แต่ง: 
ไพศาล เจียนศิริจินดา , ภัทรินทร์ เข้มแข็ง, นภดล มั่นศักดิ์
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2553
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
สุขภาพ ; นโยบายสุขภาพ ; สมัชชาสุขภาพ ; 10 ปี บทเรียนสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์