หนังสือสร้างสุขที่ปลายทางด้วย living will

คำว่า Palliative โดยรากศัพท์ภาษาลาตินคือ “pallium” ซึ่งแปลว่า เสื้อคลุมชาวกรกี สวมใส่ หรือสิ่งปกคลุมให้หายหนาว ในยุคศตวรรษที่ 15 ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดัดเปลี่ยนภาษาลาตินคำ ๆ นี้เป็น “palliates”  ต่อมามีพัฒนาการทางภาษาเป็น “palliate” มีความหมายปัจจุบันว่า “to lessen the intensity of a disease” (อ้างจาก ‘palliate’ athttps://www.merriam-webster.com/dictionary/palliate)
ชื่อผู้แต่ง: 
ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2563
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
หนังสือสร้างสุขที่ปลายทางด้วย living will ; living will
วันที่เผยแพร่: 
Thursday, September 17, 2020