บทความ ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.40 เรื่อง : ขอไปสู้คดีต่อ