ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

  • by admin - Thu, 04/23/2020 - 22:15

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี : ไม่มีการแจ้งร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน