ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องแม่ข่ายเสมือนแบบแยกกลุ่ม (Virtual Data center) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องแม่ข่ายเสมือนแบบแยกกลุ่ม (Virtual Data center) ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 กันยายน 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562