ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่าย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ดูแลและบำรุงรักษาเว็บไซต์และเครื่องแม่ข่าย ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 กันยายน 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562