ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 กันยายน 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562