ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ สช.ในรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ สช.ในรูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562