ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวิดีทัศน์รับฟังความเห็นต่อการพัฒนาประเด็น ตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวิดีทัศน์รับฟังความเห็นต่อการพัฒนาประเด็น ตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 กันยายน 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562