ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย

สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540