คุณค่าแม่ถอด : การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบ้านแม่ถอด

ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2554
คำค้น: 
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ; Health Impact Assessment ; HIA ;คุณค่าแม่ถอด