สถานการณ์ผลกระทบต่อชุมชน กรณีโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม

“ภูผาฮวก” เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกขานกัน เนื่องจากเป็นแหล่ง “หนอ่ ไม้ฮวก” ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด
ชาวบ้านได้พึ่งพิงหาอยู่หากินมาแต่ครั้งอดีต ซึ่ง ปัจจุบันได้กลายเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง อยู่ในเขตบ้านผาซ่อน หมู่ที่ 7 บ้านโชคชัย หมู่ที่ 8 และ
หมู่ที่ 12 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู โดยชาวบ้านเรียกพื้นที่ป่าแถบนั้นว่า
ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได
ชื่อผู้แต่ง: 
ลมิตา เขตขัน; เดชา คำเบ้าเมือง;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
คำค้น: 
สถานการณ์ผลกระทบต่อชุมชน กรณีโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ; ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ; หนองบัวลำภู ; เหมืองแร่หิน