เรียนรู้จากญี่ปุ่น ระบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง

ชื่อผู้แต่ง: 
นายแพทย์วิชัย โชควิวัตน;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
คำค้น: 
เรียนรู้จากญี่ปุ่น ระบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ; ระบบการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง