การประชุมวิชชาการ1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพย้อนอดีต ยลอนาคต

การประชุมวิชชาการ1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพย้อนอดีต ยลอนาคต
ชื่อผู้แต่ง: 
คณะบรรณาธิการ นิรชา อัศวธีรากุล, พรวิไล คารร์, อภิญญา ตันทวีวงศ์
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2556
คำค้น: 
ทศวรรษสมัชชาสุขภาพย้อนอดีตยลอนาคต ; ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ ; การประชุมวิชชาการ1ทศวรรษสมัชชาสุขภาพย้อนอดีต ยลอนาคต