60 นาที กรณีศึกษาชุมชน

ชื่อผู้แต่ง: 
ที่ปรึกษา พัชรา อุบลสวัสดิ์; บรรณาธิการอำนวยการ นิรชา อัศวธีรากุล; บรรณาธิการ พรวิไล คารร์;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
คำค้น: 
60นาที ; กรณีศึกษาชุมชน ; 60นาที กรณีศึกษาชุมชน ; นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ; กรณีศึกษา ; การสานพลังเครือข่าย ; ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา