โครงการสำรวจคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ อัตโนมัติ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561

ปัจจุบันน้ำบริโภคจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติได้รับความนิยมบริโภคเนื่องด้วยราคาถูก สะดวก เข้าถึงง่ายเนื่องจากตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้าน หอพัก และแหล่งชุมชนต่างๆ ซึ่งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ถือเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
โครงการสำรวจคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ อัตโนมัติ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561 ; สำรวจคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ อัตโนมัติ ในกรุงเทพมหานคร ; น้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ; DrinkingWater