สำนวนสอบข้อเท็จจริง ทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้

  สรุปย่อคำวินิจฉัยและบทความ เกี่ยวกับ พรบ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540