จะนะจะก้าวข้าม

ชื่อผู้แต่ง: 
ภาวิณี ไชยภาค;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2555
คำค้น: 
นโยบายสาธารณสุข ; บริการทางการแพทย์ ; การปฏิรูประบบสุขภาพ ; การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ