สมุดปกขาว อากาศสะอาด

สมุดปกขาว อากาศสะอาด
ชื่อผู้แต่ง: 
ดร.นพ.วิรุฬ ลิ้มสวาท; รศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม; รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล; ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล; รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช; ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์; ผศ.ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
สมุดปกขาวอากาศสะอาด ; 9ประเด็นพื้นฐาน ; ฝุ่นพิษพีเอ็ม 2.5 ; การกำหนดค่ามาตรฐานของพีเอ็ม 2.5
วันที่เผยแพร่: 
Friday, May 10, 2019