ผนึกกำลัง “กฎหมาย” + “เคลื่อนไหวจากชุมชน” ไขทางออก “พลาสติกล้นไทย”


ผนึกกำลัง “กฎหมาย” + “เคลื่อนไหวจากชุมชน”

ไขทางออก “พลาสติกล้นไทย”
 

 “พลาสติก” ปัญหาเรื้อรังของไทย!

กับตำแหน่งใหม่ “มือวางโลกอันดับ 5 ทิ้งขยะลงทะเล”
 

ขยะพลาสติกกำลังเป็นภัยคุกคามโลก โดยมีการประเมินว่า ขยะพลาสติกที่ลอยหรือปนเปื้อนอยู่ในทะเลและมหาสมุทรทั่วโลก มีไม่น้อยกว่า 150 ล้านตัน และมีแนวโน้มอาจเพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในปี 2568 หากไม่มีความพยายามหาทางลดหรือแก้ปัญหา  ซึ่งจะทำให้มีนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่อาศัยอยู่ในทะเลไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตัวต้องตายในแต่ละปี จากการบริโภคขยะพลาสติกหรือถูกขยะเหล่านี้พันรอบตัว

ด้วยเหตุนี้ ในปีที่ผ่านมาปัญหาขยะพลาสติกจึงกลายเป็นวาระของคนทั้งโลกที่ต้องช่วยกันแก้ไข ซึ่งในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิ.ย. ของปีที่แล้ว (2561) สหประชาชาติได้ออกแคมเปญ "เอาชนะขยะพลาสติก" เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยสหประชาชาติประเมินว่า ปัจจุบันประชากรโลกใช้ถุงพลาสติกถึง 5 ล้านล้านใบในแต่ละปี ขณะที่การใช้พลาสติกเพิ่มขึ้นจากช่วงปี 1950 ที่มีการใช้พลาสติกประมาณ 5 ล้านตันต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 300 ล้านตัน ในปี 2017 และเมื่อรวมพลาสติกที่ถูกผลิตขึ้นในช่วงหลายทศวรรษพบว่ามีมากถึง 8,300 ล้านตัน 

ที่สำคัญพลาสติกที่ผลิตขึ้นมาส่วนใหญ่จะถูกทิ้งไปในเวลาอันรวดเร็ว  พลาสติกที่ใช้ในปัจจุบันประมาณ 50% เป็นพลาสติกที่ใช้เพียง 1 ครั้งแล้วทิ้ง  (อ้างอิงจาก  5 ตัวเลขควรรู้เกี่ยวกับพลาสติกในวันสิ่งแวดล้อมโลก https://voicetv.co.th/read/rJfWJaXxm)

 

“ปัจจุบันทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 ล้านล้านใบ ในแต่ละปี และ 50% ในจำนวนนี้เป็นการใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง!”

 

สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ปริมาณขยะพลาสติกในประเทศมีมากถึง 2 ล้านตันต่อปี และไทยยังเป็นประเทศที่ติดอันดับ 5 ของโลกประเทศ ที่ปล่อยพลาสติกลงทะเลมากที่สุด ขณะที่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ มีการใช้ถุงพลาสติกเฉลี่ยคนละ 8 ใบต่อวัน ส่งผลให้มีขยะพลาสติกในพื้นที่มากถึง 80 ล้านใบต่อวัน
แม้จะมีการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกทั้งจากภาครัฐและเอกชน แต่ไทยก็ยังไม่มีการออกกฎหมายใช้บังคับอย่างจริงจังเหมือนในหลายประเทศ อาทิ ห้ามร้านสะดวกซื้อให้ถุงพลาสติกแก่ลูกค้า การเก็บภาษีถุงพลาสติก และในบางประเทศรุนแรงถึงขั้น ห้ามผลิต ห้ามนำเข้า สต็อก จำหน่าย แจกจ่ายถุงพลาสติก เช่นที่ ประเทศเคนยา มีบังคับใช้กฎหมายต่อต้านถุงพลาสติกเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2560 โดยวางโทษจำคุก 4ปี และปรับวงเงินสูงสุด 38,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 1.25 ล้านบาท (อ้างอิงจาก พลาสติก : กฎหมายห้ามใช้ถุงพลาสติกเข้มงวดที่สุดในโลกของเคนยาใช้ได้ผลหรือไม่?:https://www.bbc.com/thai/features-46187370)
 

ย้อนกลับมาที่ประเทศไทย  เมื่อกลางปีที่แล้ว คนไทยต้องตกตะลึงกับภาพถุงพลาสติกหนัก 8 กิโลกรัม ในท้องวาฬนำร่องครีบสั้นที่ จ.สงขลา จากเหตุการณ์ครั้งนั้น ทำให้สังคมเริ่มตื่นตัวตั้งคำถามกับปัญหาขยะพลาสติก พร้อมกับการเปิดเผยตัวเลขที่น่าตกตะลึงว่า ไทยติดอันดับ 5 ของโลก ในการสร้างขยะในทะเล!

 

“เชื่อหรือไม่ ..ไทยติดอันดับทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากเป็นอันดับ 5 ของโลก!!”

อ่านต่อ>>>