ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ พิมพ์หนังสือ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือนำส่ง “มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ พิมพ์หนังสือ พร้อมทั้งจัดทำหนังสือนำส่ง “มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 มีนาคม 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562