ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ “มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตวีดิทัศน์ “มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ.2561”  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 11 มีนาคม 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562