ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ สช. ผ่านสื่อวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเผยแพร่สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์ สช. ผ่านสื่อวิทยุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 มีนาคม 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562