ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการ จ้างออกแบบรูปเล่ม (Artwork) รายงานประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการ จ้างออกแบบรูปเล่ม (Artwork) รายงานประจำปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 11 มีนาคม 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562