ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เรื่อง บทเรียนจากการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายผ่านกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 มีนาคม 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562