ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ผ่าน LINE@ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช. ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศตามพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ผ่าน LINE@ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช.  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 มีนาคม 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562