ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างถ่ายทอดสด เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง “สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างถ่ายทอดสด เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2562 เรื่อง “สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562