ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการ จ้างผลิตวิดีทัศน์ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชี ปี พ.ศ.2560-2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการ จ้างผลิตวิดีทัศน์ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชี ปี พ.ศ.2560-2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562