ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประสานงานคณะทำงานเลขานุการของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๓ (กรุงเทพมหานคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลธรรมดาเพื่อประสานงานคณะทำงานเลขานุการของคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ ๑๓ (กรุงเทพมหานคร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562