คู่มือการแปลงธรรมนูญสุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ บทเรียนการแปลงธรรมนูญสุขภาพไปสู่แผนปฏิบัติ ในพื้นที่ 7

คู่มือการแปลงธรรมนูญสุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ
บทเรียนการแปลงธรรมนูญสุขภาพไปสู่แผนปฏิบัติ ในพื้นที่ 7

จัดทำโดย: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 8 อุดรธานี
ชื่อผู้แต่ง: 
ปรีดา แต้อารักษ์; วันรพี สมณช้างเผือก;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2559
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
คู่มือการแปลงธรรมนูญสุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ บทเรียนการแปลงธรรมนูญสุขภาพไปสู่แผนปฏิบัติ ในพื้นที่ 7 ; คู่มือการแปลงธรรมนูญสุขภาพตำบลสู่การปฏิบัติ ; บทเรียนการแปลงธรรมนูญสุขภาพไปสู่แผนปฏิบัติ ในพื้นที่ 7