ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลสุขภาวะของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างจัดทำระบบฐานข้อมูลสุขภาวะของเขตสุขภาพเพื่อประชาชน  ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562