ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2562 –2563 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 8 มีนาคม 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
  - การจัดซื้อจัดจ้าง
ปี: 
2562