การดูแลแบบประคับประคอง : ทางเลือกที่ดีกว่าการุณยฆาต

การดูแลแบบประคับประคอง : ทางเลือกที่ดีกว่าการุณยฆาต 

ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร 
นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร 
ชื่อผู้แต่ง: 
ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร; นพ.อุกฤษฏ์ มิลินทางกูร;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
การดูแลแบบประคับประคองทางเลือกที่ดีกว่าการุณยฆาต ; การดูแลแบบประคับประคอง ; การุณยฆาต